Fundering in Zevenhoven is gestort

10 maart 2017

Voor een aanbouw op Park Zomerlust in Zevenhoven volgen de werkzaamheden gestaagd. Nadat de palen in de grond zijn geslagen, wordt vandaag het beton van de fundering gestort.

Houd onze blog en facebookpagina in de gaten voor het verloop van dit en andere projecten van BSH Bouw.

Naar het overzicht